طراحی قالب وردپرس با آرتاباز

بیش از 0 پروژه طراحی وب سایت و 0٪ رضایت مشتریان فقط کافیست نمونه کارها را مشاهده کنید.

نمایش تعداد الصاقات (attachments) نوشته در صفحه ادمین وردپرس

ممکن است نوشته شما دارای تصاویر و الصاقات زیادی باشد، و شما می خواهید که تعداد این الصاقات را در یک نگاه برای هر پست مشاهده کنید، بدین ترتیب می توانید از قطعه کد زیر برای این منظور استفاده کنید. این قطعه کد را باید در functions.php پوسته قرار دهید و به این ترتیب یک ستون جدید به مجموعه ستونهای بخش “همه نوشته ها” اضافه خواهد شد.

add_filter('manage_posts_columns', 'posts_columns_attachment_count', 5);
add_action('manage_posts_custom_column', 'posts_custom_columns_attachment_count', 5, 2);
function posts_columns_attachment_count($defaults){
    $defaults['wps_post_attachments'] = __('Attached');
    return $defaults;
}
function posts_custom_columns_attachment_count($column_name, $id){
        if($column_name === 'wps_post_attachments'){
        $attachments = get_children(array('post_parent'=>$id));
        $count = count($attachments);
        if($count !=0){echo $count;}
    }
}

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفا به اشتراک بگذارید .

ارسال نظر

» دیدگاه تان را فارسی بنویسید ، دیدگاه های انگلیسی و فینگلیش تایید نمی شوند .